Στελέχη της Επιχείρησης


Μαχαιράς Γεώργιος

Οικονομολόγος

Μαχαιράς Βασίλειος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χατζηλιάδου Μαρία

Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Γεώργιος Μαχαιράς

Γεώργιος Μαχαιράς

Οικονομολόγος
Βασίλειος Μαχαιράς

Βασίλειος Μαχαιράς

Δρ. Πολ. Μηχανικός
Χατζηλιάδου Μαρία

Χατζηλιάδου Μαρία

Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος